VEIKSMĪGA SADARBĪBA AR LIAA EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDU FINANSĒJUMA PIESAISTĒ

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros SIA "Sparlats" 2012.gada 23.martā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) parakstīja Līgumu par projektu "Dalība izstādē Anuga 2011". Tāpat arī 2014.gada 27.martā SIA "Sparlats" ir noslēdzis vēl vienu līgumu ar LIAA par projekta "Dalība izstādē Anuga 2013" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta ietvaros, kas tika īstenots no 2011.gada 1.maija līdz 2012.gada 31.janvārim, SIA "Sparlats" darbinieki 2011.gada oktobra mēnesī Vācijā, Ķelnē piedalījās izstādē "Anuga 2011". Izstādes laikā, prezentējot uzņēmuma piedāvāto produkciju un to iepakojumus, īpašu uzsvaru liekot tieši uz jauno iepakojumu - Mazais (retail) iepakojums (plastmasa kastīte - 500 g), tika piesaistīti jauni klienti un sadarbības partneri no Itālijas, Vācijas, Krievijas u.c. Papildinot jau iepriekš gūto pieredzi, SIA "Sparlats" izstādē "Anuga 2013", ar savu produkciju iepazīstināja jaunus tirgus , piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrikas republiku, Indonēziju un Austrāliju.

LIAA - Ieguldījums Tavā nākotnē!

SIA „Sparlats” piedalās projektā „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 12.janvāra līgums Nr. L-APA-10-0026.

SIA „Sparlats” piedalās projektā „Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 15.12.2010.g. Biedrība „Latvijas Interneta asociācija” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēguši Līgumu Nr. L-APA-10-0024.